H 2016 - Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorátusa

NSZGYL
Tartalomhoz ugrás

H 2016

Archívum > Hírek
23.01.2016 Kis Szent Teréz ereklyéi - Nagyszombat

 2016. július 26-31.  
IVT 2016. Krakkó. 
Lovagrendünk támogatta a Felvidéki fiatalok részvételét. az Ifjúsági világtalálkozón Krakkóban.

Az Ifjúsági Világtalálkozó központi eseményeire 2016. július 26. és 31. között került sor Krakkóban.
 
KRAKKÓ, POZSONY. Hétfőn este kísérőivel együtt szerencsésen hazatért az a 118 felvidéki fiatal, aki fontosnak tartotta a 14. krakkói katolikus ifjúsági világtalálkozón való részvételét. Az egyhetes útra portálunk is elkísérte a nem könnyű zarándokút során olykor nehézségekkel is szembesülő, ám azokat sikeresen áthidaló, lélekemelő rendezvény résztvevőit. A közös ottlétet a Magyar Katolikus Püspöki Kar, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Mons. Orosch János nagyszombati érsek, a Krakkói Magyar Főkonzulátus, a Nemzetközi Szent György Lovagrend, a Gábriel és Pázmáneum polgári társulás, valamint a Jó Pásztor Alapítvány támogatta.
Hosszan lehetne írni a felvidéki csapat zegocinai szálláshelyén és brzeskói püspöki katekéziseken, majd a krakkói ifjúsági fesztivál különféle műsorain, valamint Ferenc pápa Blonia parkbeli csütörtöki fogadásán, továbbá az Isteni Irgalmasság-bazilikában és a II. János Pál-központban átélt élményekről, illetve a szombati vigília helyszínéről, a Campus Misericordiaret megcélzó zarándokútról és a Szentatyával történő virrasztásról, majd a vasárnapi záró szentmise részleteiről. Mivel azonban a hírügynökségek a fontosabb momentumokról már korábban tájékoztatást nyújtottak, ez alkalommal inkább a felvidéki résztvevők személyes tapasztalataira voltunk kíváncsiak. Észrevételeikhez, élménybeszámolóikhoz még annyit azonban hozzátennék: a lengyelek vendégszeretetből, önzetlenségből, segítőkészségből utunk minden helyszínén nálunk kitűnőre vizsgáztak...
Kiss Róbert, a nagyszombati főegyházmegye magyar katolikus híveinek pasztorációjával megbízott püspöki helynöke is részt vett a lengyelországi ifjúsági világtalálkozón, s nyilatkozott portálunknak a zarándoklat jelentőségéről és az átélt tapasztalatairól. Kiemelte, hogy a felvidékiek jelenléte a találkozón elsősorban Olgyay Csaba főszervezőnek, valamint ft. Hutár Márk - nagycsalomjai, ft. Farkas Zsolt - szőgyéni, ft. Molnár Tamás - pozsonyi, ft. Juhász Attila - tornai és ft. Sipos György - péterfalvai lelkiatyáknak köszönhető, akiket a Prágából Lengyelországba utazó Balga Zoltán atya is erősített.  
„A felvidéki plébániaközösségeinkben a fiatalokkal való foglalkozás az evangelizáció egyik alappillérét képezi. Ezzel is válaszolunk a Szentatya azon kérésére, hogy segítsük, erősítsük családjainkat. Az mi fiataljaink is aktívan bekapcsolódnak a katolikus egyház életébe, s nagy örömmel vesznek részt a nekik szánt rendezvényeken. Idén, az Irgalmasság Éve keretében Ferenc pápának a krakkói világtalálkozóra szóló meghívásában részesültünk, s annak eleget téve arról elmélkedtünk: mi magunk hogyan tudnánk szebbé tenni a mindennapokat azáltal, hogy gyakoroljuk az irgalmasságot, annak testi és lelki cselekedeteit. A Szentatya egyik prédikációjában kiemelte, hogy a huszonévesek ne viselkedjenek az életbe belefáradt, csüggedt nyugdíjasokként, illetve ne csak a számítógépek előtt üldögélve, vagy ártalmas pótszerek bódulatában töltsék szabadidejüket. Ahelyett tőlük várja azt a tüzet, lelkületet, erőt, amelyek segítségével megőrizhetők-megújíthatók nagyon fontos valós, életet adó keresztény értékeink“ – mondta el a Hírek.sk-nak a helynök.
Kiss Róbert hangsúlyozta azt is, amellett, hogy hivatalosan is a hazai magyar hívek pasztorációjával van megbízva, fontosnak tartotta, hogy személyesen részt vegyen ezen a lélekerősítő világtalálkozón.
„Korábban a kölni és a madridi rendezvényeken is jelen voltam, ahol megtapasztalhattam, hogy a nehézségekkel, fáradtsággal, kimerültséggel is járó, egész embert kívánó zarándoklat micsoda lelki gyümölcsöket eredményez. Ha ugyanis közösen úrrá tudunk lenni az útközben felmerülő problémákon, akkor a mindennapi gondjainkat is könnyebben tudjuk megoldani, és képesek leszünk kitartani elveink, megvalósítandó céljaink mellett. Akik ily módon lélekben megerősödnek, rájönnek, hogy Isten segítségével mi mindenre képesek, s aztán az életük esetleges későbbi nehézségeitől sem riadnak vissza. Példát akartam mutatni annak a közel százhúsz felvidéki fiatalnak, akikkel együtt vállaltam az akadályokat, hogy azok végül elvezettek bennünket a közös öröm, a közös élmény és az összetartozás megéléséhez. Végül a küzdelmes út végén valóban megtapasztaltuk, hogy pótolhatatlan lelki kinccsel gazdagodtunk. Dicsérendő fiataljaink példamutató viselkedése, önkéntes vállalása. Egész héten figyelmesen hallgatták a katekéziseket, tanúságtételeket, részt vettek a napi szentmiséken, némelyek bekapcsolódtak a zsolozsmaimába is, s útközben többször is elimádkoztuk a rózsafüzért...“ – foglalta össze a közös út lényegét.
Majd kiemelte, hogy ezekben a napokban több alkalommal is lehetőségünk nyílt találkozni Ferenc pápával, aki áldásában részesítette a felvidéki zarándokokat, valamint a lengyel-magyar barátság különféle megnyilvánulásait is átélhettük.
„A vasárnapi fő szentmisén valamennyi korábban regisztrált pap a Szentatya közvetlen közelében, az ajándékba kapott egyforma miseruhában koncelebrálhatott. Ugyancsak hangsúlyoznám: sikerült megtapasztalnunk a lengyel felebaráti szeretet különféle megnyilvánulásait. Nagy szeretettel fogadtak bennünket a zegocinai szállásadóink – köztük a helyi polgármester és az iskolaigazgatónő is, akik mindenben a segítségünkre voltak. A helyi önkéntes tűzoltók és rendőrök pedig a fokozott terrorveszély miatt éjjel-nappal őrizték a nekünk szálláshelyet biztosító iskolát, illetve a mellett parkoló buszainkat. A település hívei ajándékokkal kedveskedtek nekünk, és feledhetetlennek bizonyult a harmonikaszó és közös éneklés mellett eltöltött búcsúvacsoránk is. Mi pedig a zarándoklatunkat anyagilag is támogató Mons. Orosch János nagyszombati érsek úr bekeretezett, lengyel és magyar nyelven írott áldásával köszöntük meg vendégszeretetüket, valamint elutazásunk előtt misét celebráltunk Zegocináért és segítőinket meghívtuk Dunaszerdahelyre. A pozitív hozzáállás és vallásos buzgóság jellemző a lengyelek többségére, s mivel a megválasztott csúcspolitikusaik is mélyen vallásos emberek, ilyen téren ők is példát, követendő utat mutatnak honfitársaiknak. A mélyen hívő katolikus Lengyelország tehát tovább viszi az ifjúsági világtalálkozókat 1985-ben elindító, lengyel származású Szent II. János Pál pápa örökségét, ami felettébb örvendetes“ – zárta tájékoztatását Kiss Róbert.        
Domonkos Adrienn misszionárius nővér, a nyitrai rendházzal rendelkező Apostolok Királynője Misszionárius Nővérek Kongregációjának tagja a világtalálkozóval kapcsolatos gondolatait és élményeit szintén megosztotta olvasóinkkal.
„Mivel nagyon tetszett a korábbi hasonló madridi világtalálkozó, örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy a felvidéki magyar zarándokok társaságában vegyek részt a krakkói rendezvényen. Mi tagadás, az utóbbi talán a nagyszerű közösségünk miatt is jobban tetszett, hiszen nem mindegy, hogy kiknek a társaságában élünk át egy ilyen élményt. Külön kiemelném Olgyay Csaba és a felvidéki atyák remek szervezését: végig gördülékenyen mentek a dolgok. Az sem mellékes, hogy a fiatalok számára a különféle programokon való részvételen túl a más-más nemzetet és kultúrát képviselő ifikkel történő ismerkedésre is lehetőség nyílt. Egyúttal azt is tapasztalhatták: világszerte nagyon sokan vagyunk olyanok, akiknek a szíve a Jóistenért dobog, és nemcsak imádsággal, hanem együtt vidáman énekelve-táncolva, egy népes közösséghez tartozva is kimutatják a hitbeli örömüket. Meg vagyok győződve arról, hogy az ilyen nagyszabású összejöveteleken való részvételre is szükség van ahhoz, hogy megmaradjanak és növekedni tudjanak hitükben. Nővéri szolgálatom kapcsán is él bennem a vágy, hogy összefogjam a fiatalokat annak érdekében, hogy közösen élhessük meg a hitünket. Bízom abban, hogy a munkámhoz is lelki töltetet meríthetek az újabb világtalálkozón történő részvételemből” – fejtette ki a nővér.
Az odahaza ministránsként is tevékenykedő Bokros Denis Nagymegyerről csatlakozott a felvidéki csapathoz, amelynek zászlaját a zarándoklat során örömmel lobogtatta. Nem tagadta: korábban sokan csúfolták és kiközösítették őt a vallásossága és komolysága miatt, de most úgy érzi, hogy megfelelő közösségre talált.
„Saját lelkiatyám ajánlotta a krakkói világtalálkozón való részvételt, ami esetemben a Szent György Lovagrend anyagi támogatásának köszönhetően valósulhatott meg. Utunk során sok hívő, barátságos fiatallal ismerkedtem meg. 2010 nyarán részt vehettem a Rómában megrendezett nemzetközi ministráns-zarándoklaton, amely során XVI. Benedek pápával is találkozhattunk. Ezen a világtalálkozón azonban sokkal többen voltunk, és egyebek között páratlan élményt jelentett a rendezvény himnuszának közös éneklése, amit egy másik megható dallal együtt feltöltök a telefonomra. Ugyancsak feledhetetlen marad számomra az éjszakai virrasztás, a rengeteg égő gyertya által is kiváltott páratlan hangulat, Ferenc pápa sok szép megszívlelendő gondolata... Bár a szombati virrasztás és a vasárnapi pápai szentmise kapcsán a déli napsütésben elég fárasztó volt az öt óráig tartó oda- és három óráig tartó közel 20 kilométernyi visszagyaloglás, ám a felmerülő nehézségekért pótoltak minket a boldogsággal és nyugalommal eltöltő lelki élmények. Amikor középiskolásként más fiatalok kicsúfoltak engem azért, mert vallásos vagyok, és nem vettem részt a dorbézolásaikban, akkor is a szentmiséken gyűjtöttem lelki erőt azok elviseléséhez. A templomból kilépve már csak nevettem rajtuk, nem érdekelt a véleményük. A világtalálkozón pedig még több belső kinccsel gazdagodtam. Az pedig további örömmel töltött el, hogy felvidéki magyarként én tarthattam Felvidék zászlaját, ezzel létünkről hírt adva a nagyvilágnak: sok jó magyar hívő ember él tájainkon“ – magyarázta lelkesen a fiatalember.
A harmadikos Kelemen Veronika törékeny alkata láttán sokan talán el sem hinnék, hogy képes lehet órákon át nehéz hátizsákot cipelve, kitartóan gyalogolni a kánikulában. Az igényes zarándoklathoz szükséges belső erővel azonban ő is rendelkezett, és a nehézségekért cserébe - mint mondta -  kárpótlást nyert a különféle programokon.  
„Mindenképpen megérte eljönnünk a világtalálkozóra, ahol a közösségi élmények hatására még közelebb kerülhettünk Istenhez, és új szemszögből is megismerhettük őt, másféle értelmet is nyertek imádságaink. Előzőleg még sosem vettem részt éjszakai virrasztáson, aminek az egyedi hangulata szintén magával ragadott. Megtapasztalhattam, hogy más nemzetek lányai, fiai tőlünk felszabadultabban táncolva-énekelve-összekapaszkodva élik meg a hitüket. Sokat jelentett számomra az, hogy láthattam Ferenc pápát, aki érezhetően nagyon törekszik a fiatalok összefogására és szeretetünk elnyerésére. Korábban családommal együtt XVI. Benedek pápával is találkozhattam Rómában. Lehetőleg minél több barátom társaságában szeretnék eljutni a 2019-es panamai világtalálkozóra is. Bár az majd több költséggel járhat, de addig havonta kisebb összegekkel is takarékoskodhatunk e tervünk megvalósításához, és talán ismét akadnak jólelkű anyagi támogatóink. A jelenlegi szervezők megígérték, hogy a következő világtalálkozón is loboghat majd a felvidéki zászló...“ – foglalta össze mondanivalóját a harmadikos gimnazista.
 

Vissza a tartalomhoz