Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorátusa

NSZGYL
Tartalomhoz ugrás
Szlovákiai Nagypriorátus

Medzinárodný Rytiersky Rád Svätého Juraja

The International Knightly Order Valiant of St George

 A Szent György Lovagrend – egykor és ma.   

      In-Veritate-Iustus-Sum-Huic-Fraternali-Societati.  (Valósággal igaz vagyok e testvéri társaság iránt)

      A Szent György Lovagrend, mint a legrégebbi világi lovagrend megalapítása – az Árpád ház kihalása utáni időkre – 1326-ra datálódik. A kor szellemének és elvárásainak megfelelően a lovagok feladata a kereszténység, az elesettek, és kiszolgáltatottak védelme volt, de emellett ellátták a király kíséretét, a Szent Korona, és az ország védelmét is. Bár a kánonjog és a világi jog alapján jogszerűen megalapított rend soha nem szűnt meg, a kommunista diktatúra alatt Magyarországon tevékenységét nem gyakorolhatta. A diktatúra bukását követően rendi alkotmányának megőrzésével 1990-ben szerveződött újjá. Ma, a Szent György Lovagrend működését biztosító jogokat a lovagrend Kormányzó Tanácsa gyakorolja.
    Sokan pusztán csak egy letűnt világ reinkarnációját látják a magyarországi lovagrendek újraélesztésében, de ha figyelembe vesszük annak örökségét, belső értékeit, küldetését, akkor rá kell ébrednünk, hogy ebben a velejéig romlott, korrupt társadalomban sokkal nagyobb szükség van erre, mint azt a rend 1326-os megalapításakor gondolhatták volna.
Vissza a tartalomhoz